VISAGINO VILTIS

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija

Naujienos

DARBO GRAFIKAS

Diena Laikas Vieta Užsiėmimų rūšis
Pirmadienis 17.00-20.00 Vilties g.1, Visaginas Rankų darbo lėlių gamybos ir tapybos ant šilko būreliai
Trečiadienis 17.00-20.00 Vilties g.1, Visaginas Rankų darbo lėlių gamybos ir tapybos ant šilko būreliai
Penktadienis 17.00-20.00 Vilties g.1, Visaginas Rankų darbo lėlių gamybos ir tapybos ant šilko būreliai
Šeštadienis 10.00-13.00   Administracinių dokumentų tvakymas

PSICHOLOGO SEMINARŲ GRAFIKAS

Eil. Nr. Data/ Laikas Pavadinimas Vieta
1. 2019-01-30

18.00 – 20.00

Meno terapijos metodų įvairovė Vilties g. 1, Visaginas
2. 2019-02-27

18.00 – 20.00

Sveikos mitybos taikymas šeimose ir už jos ribų Vilties g. 1, Visaginas
3. 2019-03-27

18.00 – 20.00

Kūrybinės saviraiškos galimybės Vilties g. 1, Visaginas
4. 2019-04-24

18.00 – 20.00

Autizmu sergančio žmogaus priežiūros ypatumai: pagalba tėvams – kantrybė ir supratimas Vilties g. 1, Visaginas
5. 2019-05-29

18.00 – 20.00

Tikrųjų šeimos vertybių nekintamumas Vilties g. 1, Visaginas
6. 2019-06-26

18.00 – 20.00

Aplinkinių požiūris neįgalaus visuomenės nario atžvilgiu Vilties g. 1, Visaginas
7. 2019-07-24

18.00 – 20.00

Tolerancija neįgaliems asmenims ir jų šeimos nariams Vilties g. 1, Visaginas
8. 2019-08-28

18.00 – 20.00

Psichologinių neįgaliųjų charakterių bruožų skirtumų tipai Vilties g. 1, Visaginas
9. 2019-09-25

18.00 – 20.00

Neįgalaus vaiko psichologinė raida ir vystymasis Vilties g. 1, Visaginas
10. 2019-10-30

18.00 – 20.00

Psichoterapija akliems ir silpnai matantiems Vilties g. 1, Visaginas
11. 2019-11-27

18.00 – 20.00

Neįgaliųjų savigarbos ir tarpusavio bendravimo įgūdžių formavimas Vilties g. 1, Visaginas
12. 2019-12-18

18.00 – 20.00

Neįgaliųjų žmonių verslumo galimybių skatinimas Vilties g. 1, Visaginas

Vaikų negalios nustatymo tvarka nepasikeitė – pasikeitė  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas

Į NDNT kreipiasi negalią turinčių vaikų tėvai, kad nebegauna savivaldybių mokėtų tikslinių išmokų neva dėl to, kad pasikeitė neįgalumo nustatymo tvarka.

Paaiškiname, kad tikslinių kompensacijų mokėjimas pasikeitė ne todėl, kad NDNT kitaip nustato vaikų neįgalumą ir specialiuosius poreikius, o todėl, kad nuo 2019 m sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiame Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme buvo nustatyta, kad tikslinės kompensacijos buvo skiriamos vaikams, kuriems buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis (netaikant reikalavimo, kad būtų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis). Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija buvo skiriama ir mokama nustačius specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įgaliojus minėto įstatymo pakeitimo įstatymui, ši nuostata buvo pakeista: teisę gauti priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų tikslinę kompensacijas turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikiai.

Siekiant išsaugoti vaikų, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, teises ir garantijas, paskirta tikslinė kompensacija bus mokama iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos.

Paaiškiname, kad NDNT, vertindama vaiko neįgalumo lygį, kartu įvertina ir nustato ir jo specialiuosius poreikius (žinoma, jei jis atitinka tesisės aktų nustatytus kriterijus). Taigi atvykti į NDNT atlikti pakartotinį vertinimą reikia tik tuomet, kai pasikeičia vaiko sveikatos būklė ar baigiasi nustatytas neįgalumo ar specialiųjų poreikių terminas. Tam reikia turėti gydančio gydytojo parengtą siuntimą.

Socialinis taksi Visagine http://www.visaginas.lt/index.php?3840044286

http://news.tts.lt/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8/

Visagino savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-363 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoja būsto pritaikymą šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia.

Būstas pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Prašymai pritaikyti būstą 2017 metais neįgaliems vaikams su sunkia negalia savivaldybės administracijoje yra priimami iki 2017 m. rugpjūčio 15 d.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresniąją specialistę Genutę Macickienę adresu Parko g. 14, 231 kab., tel. (8 386) 60 016, el. p. genute.macickiene@visaginas.lt Priėmimo laikas: I–II nuo 8.00 iki 17.00 val., III–IV nuo 8.00 iki 12.00 val., V – nepriėmimo diena, pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. BUSTAS_NEIGALIEMS_VAIKAMS

KVIEČIAME DALYVAUTI ŠEIMŲ PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS STOVYKLOSE

RUGPJŪČIO 14-18 dienomis Kernavėje, sodyboje “Kernavės Bajorynė” http://www.kernavesbajoryne.lt/

RUGPJŪČIO 21-25 dienomis Molėtų rajone, sodyboje “Olandų kaimelis” http://www.olandukaimelis.lt/

Vienos šeimos kelialapio kaina – 519 Eur, tačiau Jums šių pinigų mokėti nereikia! Stovykla neįgaliam vaikui ir vienam jį slaugančiam/prižiūrinčiam asmeniui – NEMOKAMA. Papildomam šeimos nariui: 0–2 metų amžiaus vaikams dalyvavimas taip pat nemokamas; Vaikui nuo 2–7 metų kaina 48 Eur; Vyresniems nei 7 metų vaikams ir suaugusiems – 85 Eur. Į kelialapio kainą įskaičiuota nakvynė, maitinimas (penki kartai vaikams, trys – suaugusiems asmenims), užsiėmimai su specialistais, pramogos.

Norinčius dalyvauti stovykloje kviečiame užpildyti dalyvių anketą iki 2017m. Liepos 31-os dienos. Paskubėkite, vietų skaičius ribotas.

Anketa (1-a pamaina) https://goo.gl/forms/TGxyEYJFQKaWSLmf1

Anketa (2-a pamaina) https://goo.gl/forms/TGxyEYJFQKaWSLmf1

Pastaba: viena šeima gali pildyti tik vieną anketą. Pirmumą teiksime atokiai gyvenančioms šeimoms, kurių vaikams negalia nustatyta per paskutinius dvejus metus.

Linkime gražios ir saulėtos vasaros

www.algojimas.lt

www.pojuciuklinika.lt

 

Informuojame apie 2017 m. VILTIES organizuojamas vasaros stovyklas.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ 2017 m. vasarą organizuoja savarankiško gyvenimo ugdymo ir šeimų reabilitacijos stovyklas skirtas sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimoms. Kviečiame teikti prašymus ir pildyti anketas (žr. prisegtuose dokumentuose).

 Pildant prašymus būtina nurodyti tikslų gyvenamosios vietos adresą, naudojamą telefono numerį, kuriuo būtų galima su Jumis susisiekti ir el. pašto adresą, kuriuo siunčiama informacija pasiektų Jus – tai yra ta kontaktinė informacija, kuria bus siunčiama visa informacija susijusi su stovykla, kelialapių apmokėjimu ir kt.

Užpildytus prašymus ir prie jų pridedamus dokumentus galite siųsti paštu adresuojant Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“  Kareivių g. 2C, 08428 Vilnius arba atvykti į mūsų būstinę (tuo pačiu adresu) ir  juos užpildyti vietoje.

Informuojame, kad prašymai priimami iki 2017 m. birželio 1 d. Vėliau pateikti prašymai nebus priimami ir svarstomi.

Kilus klausimams kreipkitės:

Projekto vykdytoja

Nesta Budrionienė

Tel. (8~5) 21103525

El. paštas: nesta@viltis.lt

 1 pamaina

Laikotarpis:  Birželio 18 d.  –  birželio 29 d.

Vieta: Poilsio namai „Retro Camp hostel“, Mokyklos g. 65, Palanga (Šventoji)

Tematika: „Kūrybinės veiklos dirbtuvės”  –  Stovyklos veiklos bus orientuotos į vaidybinę sutrikusio intelekto asmenų saviraišką, sceninį kasdieninių situacijų perteikimą ir išgyvenimą. Stovykla skirta sutrikusio intelekto jaunimui ir suaugusiems. Kviečiami neįgaliųjų meninės veikos kolektyvai, būreliai ir jų meno vadovai bei savanoriai. Kolektyvo sudėtis gali būti įvairi, bet  pageidaujama optimali sudėtis : 7 sutrikusio intelekto jaunuoliai ir 3 vadovai, lydintieji.

Kaina: 12-kos dienų kelialapio kaina 1 asmeniui  –  240 Eur.

PASTABA:  Už kelialapį moka tik kolektyvo neįgalusis asmuo ir jam suteikiama 30 proc. nuolaida. (168 Eur/asm.)

 

2 pamaina

Laikotarpis: Liepos 2 d.  –  liepos 13 d.

Vieta: Poilsio namai „Retro Camp hostel“, Mokyklos g. 65, Palanga (Šventoji)

Tematika: „Pajūrio regioninis parkas” – Pažintinė stovykla, skirta susipažinti su Pajūrio regioninio parko įsimintinomis vietomis. Stovyklos veikla orientuota į sutrikusio intelekto  jaunimą ir suaugusiuosius bei jų šeimos narius.  Stovyklos metu taip pat bus organizuojamos savitarpio paramos grupės stovyklautojų tėvams

Kaina: 12-kos dienų kelialapio kaina 1 asmeniu i –  240 Eur.

PASTABA:  neįgaliajam ir jį lydinčiam vienam asmeniui suteikiama 30 proc. nuolaida. (168 Eur/asm.)

 

3 pamaina

Laikotarpis:  Liepos 16 d.  –  liepos 27 d.

Vieta: Poilsio namai „Retro Camp hostel“, Mokyklos g. 65, Palanga (Šventoji)

Tematika: „Pažinkime save” – socialinių įgūdžių ugdymo ir saviraiškos stovykla, kurios veikla bus orientuota į sutrikusio intelekto vaikus, paauglius ir jaunimą. Stovyklos metu taip pat bus organizuojamos savitarpio paramos grupės stovyklautojų tėvams.

Kaina: 12-kos dienų kelialapio kaina 1 asmeniui  – 240 Eur.

PASTABA:  neįgaliajam ir jį lydinčiam vienam asmeniui suteikiama 30 proc. nuolaida. (168 Eur/asm.)

 

4 pamaina

Laikotarpis: Liepos 30 d. – rugpjūčio 10 d.

Vieta: Poilsio stovykla „Dzūkijos šilas“, Ežero g. 2, Burokaraistėlės km., Varėnos r.

Tematika: „Pasaka prie ežero” – savarankiško gyvenimo įgūdžių ir aktyvaus poilsio stovykla mėgstantiems ne tik linksmai leisti laiką bet ir įgauti naujų žinių.  Stovykla skirta Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ asocijuotiems nariams, sutrikusio intelekto asmenims ir jų šeimoms. 

Kaina: 12-kos dienų kelialapio kaina 1 asmeniui  –  200 Eur.

PASTABA:  neįgaliajam ir jį lydinčiam vienam asmeniui suteikiama 30 proc. nuolaida. (140 Eur/asm.). Stovyklautojams vežimėliiuose apsunkintas naudojimasis dušu. 

 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis“

Kareivių g. 2C, Vilnius

tel.: 8 5 211 3525

el. paštas: nesta@viltis.lt

Atrankos_i_stovykla_kriterijai_2017     prasymas_dalyviams_2017 stovyklos_anketa_2017

Informuojame dėl dantų gydymo. Vaikų ir suaugusių su psichine negalia dantų gydymas narkozėje yra kompensuojamas Kauno teritorinių ligonių kasų.

Vaikams ir žmonėms su negalia dantų gydymas su narkoze kompensuojamas TLK pinigais (Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose, Raseiniuose, Kaišiadoryse, Jonavoje, Prienuose, Vilkaviškyje, Šakiuose, Kazlų Rudoje, Kalvarijoje, Zarasuose, Visagine, Ignalinoje, Molėtuose, Rokiškyje, Kupiškyje, Biržuose, Pasvalyje, Anykščiuose, Panevėžyje). Tel. 8 650 64 996, 8 45 503 646  http://vivussanus.lt/specialus-pasiulymai/

PSICHOLOGO SEMINARŲ TVARKARAŠTIS

Data/ Laikas Pavadinimas Vieta
2017-01-26

18.00 – 20.00

Likimo dėsniai arba menas gyventi Vilties g. 1, Visaginas
2017-02-16

18.00 – 20.00

Vaikystės psichologija – išmintingas ryšys tarp suaugusiųjų lūkesčių ir neįgaliųjų vaikų psichologinės, emocinės, socialinės raidos ypatumų Vilties g. 1, Visaginas
2017-03-23

18.00 – 20.00

Socialinė neįgaliųjų paauglių raida ir vystymasis Vilties g. 1, Visaginas
2017-04-13

18.00 – 20.00

Bendravimas su neįgaliais paaugliais, išvengiant konfliktų Vilties g. 1, Visaginas
2017-05-25

18.00 – 20.00

Psichologinis pasirengimas – nerimo kontrolė, koncentracija ir motyvacija Vilties g. 1, Visaginas
2017-06-15

18.00 – 20.00

Autizmas: pagalba tėvams – kantrybė ir supratimas Vilties g. 1, Visaginas
2017-07-13

18.00 – 20.00

Neįgalaus šeimos nario agresyvaus elgesio prevencija Vilties g. 1, Visaginas
2017-08-24

18.00 – 20.00

Asmenybės tipai ir sutrikimai Vilties g. 1, Visaginas
2017-09-14

18.00 – 20.00

Negalia turinčio paauglio vystymąsis ir seksualinio švietimo problemos Vilties g. 1, Visaginas
2017-10-19

18.00 – 20.00

Psichologinę traumą patyrusių vaikų psichoterapija Vilties g. 1, Visaginas
2017-11-27

18.00 – 20.00

Bendravimo su sunkaus elgesio vaikais ir paaugliais ypatumai, santykio palaikymas. Vilties g. 1, Visaginas
2017-12-14

18.00 – 20.00

Neįgaliųjų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje Vilties g. 1, Visaginas

atsisiusti

Sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Lai pagarba ir atsidavimas šaliai veda į dar didesnius laimėjimus visose srityse. Branginkime galimybę būti laisvais, garsinkime Lietuvos vardą ir didžiuokimės tuo. Saugokime, mylėkime ir puoselėkime savo valstybę. Gražios ir prasmingos Vasario 16-osios!

2017-01-14. Šių metų sausio 14 d. Visagino viltis bendrijoje vyko Naujametinės eglutės šventė. Nors daugelis negalėjo atvykti dėl ligos, bet šventė pavyko. Dėkojame Lietuvos Raudonojo kryžiaus Visagino skyriaus pirmininkei Marijai Korkut ir kitiems atstovams už šios gražios ir šiltos šventės organizavimą.  Ačiū visiems kurie pasirūpina, kad mūsų neįgalieji bendruomenės nariai jaustųsi viena šeima.

kalediniai-atvirukai-4

Žvaigždynų kerinti šviesa užliejo žemę.
Netiesa, kad pasakoms neliko vietos…
Vėl lyg vaikystėje visi Eglutę puošiame linksmi.
Stebuklas senas neišblėso…
Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Ramybės kūčių vakarą..

Su artėjančiomis Kalėdomis ir 2017 Naujaisiais metais sveikina visus “Visagino viltis“ !

Maloniai kviečiame į Respublikinį vaikų ir jaunimo neįgaliųjų festivalį „Nepasiduok“, skirtą Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai, kuris vyks 2016 m. gruodžio 2 d. 12.00 val. VKC „Draugystės“ salėje (Parko g. 7).

Taip pat kviečiame aplankyti VPVC kūrybinių darbų parodą „Metų laikų sūkuryje“ kuri vyks 2016 m. gruodžio 2 – 16 dienomis Visagino kūlturos centre (Vilties g. 1).

b5e11999af179eaafdfea196a2134eec

Svarbi informacija „Viltis“ organizacijai ir tėveliams dėl nemokamo atsivežimo ir vaikų reabilitacijos

Norėtume pranešti Jums svarbią informaciją:

1) VšĮ „Palangos gintaro“ vaikų sanatorija teikia NEMOKAMO atsivežimo į sanatoriją ir parvežimo atgal paslaugą. Paslauga teikiama nuo 2016 metų spalio 1 dienos iki 2017 metų balandžio 30 dienos.

Pasiūlymas galioja:

– tiek vaikams nuo 1 iki 8 metų atvykstantiems su lydinčiu asmeniu;

– tiek ir paaugliams nuo 8 iki 18 metų atvykstantiems be lydinčio asmens.

Svarbu: būtina turėti šeimos gydytojo siuntimą, patvirtintą Teritorinių ligonių kasų.

2) Atsižvelgdami į pacientų prašymus, siunčiame Jums ir informaciją apie pagrindinius principus planuojant vykti į Lietuvos vaikų reabilitacijos sanatorijas.

Labai prašytume paskleisti šią svarbią informaciją savo bendruomenės narių tarpe – tai suteiks daugiau galimybių sergantiems vaikams atvykti į sanatoriją. Informacija prisegtuke. Labai dėkoju už bendradarbiavimą.  Žilvinas Malinauskas. Rinkodaros tarnybos vadovas „Palangos gintaras“ 8 655 055 28 Plačiau tel.: 8 460 40102; 8 460 40103 http://www.palangosgintaras.lt

Dėmesio! Dėmesio! Utenos profesinio mokymo centras turi tokią labai įdomią Viešbučio darbuotojo programą. Ši programa skirta mokiniams, kurie neturi pagrindinio išsilavinimo (12 klasių) ir turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Jei domintų išsamesnė informacija prašome teirautis el. paštu arba telefonu 8 389 69151 http://www.utenosrpmc.lt

Neįgaliųjų tarptautinės sporto žaidynės Visagino mero taurei laimėti

Šis renginys, kuris maloniai džiugina mūsų širdis įvyko rugpjūčio 6 dieną Visagine, mūsų „Verdenės“ gimnazijos teritorijoje.  Šiose žaidynėse dalyvavo ne tik Visagino neįgalieji, bet ir iš kitų miestų ir net šalių. Mūsų “viltiškiai“ dalyvavo atskirose vaikų žaidynėse, o suaugusieji varžėsi šachmatų, Boccia, smiginio, pasagų mėtymo rungtyse, vežimėlių slalome, šaudyme iš pneumatinio šautuvo, teniso kamuoliuko mėtyme į žiedą. Dalyviai  puikiai pasirodė ir užėmė prizines vietas. Nugalėtojus sveikino vicemerė, įteikdama jiems medalius ir dovanas.

Vaikų varžybos vyko kukliau, nes dalyvių buvo nedaug, bet kiekvienas dalyvis buvo sirgalių palaikomas draugiškais aplodismentais. Varžybos buvo puikiai organizuotos. Kiekvienas dalyvis stengėsi kiek įmanydamas kuo greičiau susitvarkyti su pateiktomis užduotimis. Suaugusieji džiaugėsi dėl vaikų laimėjimų ne ką mažiau nei patys dalyviai. Po atkalių pastangų laimėtojus pavyko išsiaiškinti ir jie buvo pasveikinti bei apdovanoti užsitarnautais diplomais ir medaliais.

Džiaugiamės, kad mūsų vaikai turėjo galimybę dalyvauti tokio lygio žaidynėse. Tikimės, kad ir toliau bendradarbiausime su neįgaliųjų draugija “Visaggalis“ bei dalyvausime dar daugelyje varžybų.

Dėkojame visiems dalyviams, sirgaliams ir didelis ačiū organizatoriams už suteiktą galimybę!

2016 08 06o

 Konkursas „Aš, tu ir vasara kartu“

Kokie mes ypatingi vasarą, kai ji uždega mūsų akis ir nurausvina skruostus, sujungia rankas, o kartais net širdis… Tad prašome mums siųsti nuotraukas su vasaros atspindžiais. Tebūnie tai ne gamtos vaizdai, bet mes patys, vasaros pakylėtais veidais, akinamomis šypsenomis, pasiruošę apkabinti visą pasaulį… Nuotraukų autorių prašome pateikti leidimą publikuoti jas žurnale. O trijų geriausių vasaros akimirkų „gaudytojų“ laukia prizai – naudingi daiktai su „Vilties“ atributika. Tad pirmyn į kūrybingą susitikimą su vasara!

Nuotraukas siųskite iki 2016 m. rugsėjo 10 dienos el. paštu janinabut@viltis.lt arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius). Būtinai nurodykite autoriaus vardą ir pavardę, kontaktinę informaciją, nuotraukos pavadinimą. Dar būtų įdomu sužinoti apie autorių ką nors daugiau: kur gyvena, ką veikia, kuo domisi ir t. t. Nuotaikingiausias nuotraukas publikuosime ir nugalėtojus paskelbsime 3-iame žurnalo „Viltis“ numeryje.

Dėmesio! Dar sykį prašome mielų autorių pateikti leidimą publikuoti jas mūsų žurnale ir garantuoti, kad nuotraukose esantys asmenys tam neprieštarauja.

Žurnalo rengėjai

—————————————————————————————————————————————————–

Mūsų bendrija stengiasi išplėsti savo veiklą ir informaciją apie neįgaliuosius bei jų veiklą. Stengiamės susidraugauti su kitų miestų neįgaliųjų bendrijomis ir, kartu, draugiškomis, bendromis pajėgomis sukurti kažką gero ir gražaus.
Kreipėmės į Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkę Olgą Ludzis ir susitarėme dėl parodos atidarymo.

Todėl, šių metų gegužės 25 d. Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose, adresu Palaukės g. 36, įvyko iškilmingas SIŽGB “Visagino viltis“ ir Trečiojo amžiaus universiteto parodos “Kačių namai“ atidarymas. Parodos atidarymas vyko šiltoje atmosferoje. Nuaidėjo šilti sveikinimo žodžiai. Buvo menamos įvairios mįslės apie kates. Prisiminti prietarai ir galvosūkiai. Skambėjo nuotaikingos dainelės. Atidarymo šventė pasibaigė pasisėdėjimu už didelio ir draugiško vaišių stalo. Vėliau visaginiečiai atsisveikino ir pilni įspūdžių išvažiavo namo.

Nuotraukas galite pamatyti čia

Mielosios moterys, sveikiname Jus su kovo 8-ąją!!!

kovo-8https://www.youtube.com/watch?v=b3Dn1oGrMsw

2016 m. kovo 3 d.įvyko Trečiojo amžiaus universiteto
ir SIŽGB „Visagino viltis“ parodos „Kačių namai“ atidarymas. Jis praėjo šiltoje aplinkoje, dainuojant smagias daineles apie katinus ir šokant įspūdingus ,,Katės“ šokius.
Nuoširdus ačiū visiems organizatoriams, parodos dalyviams ir svečiams už šiltus žodžius skirtus visiems dailininkams, už įdomius darbus atliktus iš įvairių medžiagų.
Ateikite ir pakelkite nuotaiką žiūrėdami į užburiančias kates, katinus ir kačiukus.
Paroda vyksta Visagino kultūros centro etnokultūros salėje, adresu Vilties g. 1.
Laukiame Jūsų parodoje.

12795567_1712642665673918_8695358347312388938_n

Nuo 2017 metų bus diegiamas naujas specialiųjų poreikių vertinimo ir tenkinimo modelis

neigaliojo pazymejimas

Vyriausybės pasitarime pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomam neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimo ir tenkinimo modelio projektui, kuriuo numatoma nustatyti dviejų lygių slaugos ir dviejų lygių priežiūros (pagalbos) specialiuosius poreikius, pagal kuriuos bus skiriamos išlaidų tikslinės kompensacijos, taip pat numatoma į neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimą įtraukti socialinius darbuotojus.

Daugiau skaitykite nuorodoje:

http://www.negalia.lt/nuo-2017-metu-bus-diegiamas-naujas-specialiuju-poreikiu-vertinimo-ir-tenkinimo-modelis/

Maloniai kviečiame į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Visagino viltis“ Naujametinės eglutės šventę,

kuri vyks š.m. sausio 8 d. (penktadienį), 17.30 val.

Visagino kultūros centro Etnokultūrų skyriaus parodų saleje, esančioje adresu, Vilties g. 1.

Visi kartu skleisime Naujametinę dvasią ir kursime šventinę nuotaiką.

Jūsų lauks Kalėdų Senelis su dovanomis, malonios staigmenos ir linksmos pramogos !!!

_________________________________

Kai niekas nemato ir niekas negirdi, tai angelo balsas ateina į širdį.

Kalėdų naktį paguodžia mus tyliai, ir laimina tuos, kurie tiki, laukia ir myli…

Šiltų Kalėdų ir laimingų artėjančių Naujųjų metų linkime visiems visiems, ir mažiems ir dideliems!!!

Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą – Jie tavąjį girdės … Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą – Jie tavąjį matys, Mylėk kitus, save užmiršus, Ir jie tave mylės … Tikėk kitais kaip savo žingsniais, Ir jie tavim tikės!

Nuoširdžiai sveikiname visus su Neįgaliųjų diena!

geles

 1. Informuojame, kad psichologo seminarai vyks sekančiu grafiku:
 2. Eil. Nr. Data Laikas Pavadinimas Tema Užsiėmimų vieta
  1. 2016 m. vasario 25 d. 18.00-20.00 Tėvų auginančių vaikus su cerebriniu paralyžiumi psichologinio mąstymo įpatumai Психологические установки родителей детей с церебральными параличами и виды семейного воспитания Vilties g. 1,
  2. 2016 m. kovo 24 d. 18.00-20.00 Neįgalaus vaiko šeimoje atsiradimas, psichologinė pagalba šeimai Появление ребенка с недугом, психологическая помощь семье Vilties g. 1
  3. 2016 m. balandžio 28 d. 18.00-20.00 Autizmas: pagalba tėvams – kantrybė ir supratimas Аутизм: помощь родителям – понимание и терпение Vilties g. 1
  4. 2016 m. gegužės 5 d. 18.00-20.00 Negalia turinčio paauglio vystymąsis ir seksualinio švietimo problemos Развитие подростка с недугом, проблемы организации сексуального просвещения Vilties g. 1
  5. 2016 m. rugsėjo 22 d. 18.00-20.00 Treningas: kaip kovoti ir nugalėti depresyvinę nuotaiką Tренинг: как преодолеть депрессивные настроения Vilties g. 1
  6. 2016 m. spalio 27 d. 18.00-20.00 Treningas: vaikų ir tėvų psichologinis komfortas šeimoje Tренинг: психологический комфорт ребёнка и родителей в семье Vilties g. 1
  7. 2016 m. lapkričio 24 d. 18.00-20.00 Neįgalaus šeimos nario agresyvaus elgesio prevencija Предотвращение агрессивного поведения члена семьи с недугом Vilties g. 1
  8. 2016 m. gruodžio 15 d. 18.00-20.00 Socialios neįgaliųjų adaptacijos gerinimo būdai ir galimybės Социальные способы и возможности улучшения адаптации лиц с недугом Vilties g. 1
 3. 2015 m. spalio 31 d. pagal Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2015 m. specialiosios programos priemonių projektą Raudonojo kryžiaus Visagino skyriaus atstovai Marija Korkut ir Jekaterina Ipatova organizavo seminarą mūsų bendrijos nariams apie sveiką maitinimą „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas – Sveikatos keliu“. Seminaro metu buvo aptarta sveikatos mitybos ir sveiko maisto svarba. Jo panaudojimas kasdieniame gyvenime. Buvo dalijamasi neįprastais sveiko maisto receptais. Bandėme patys pasigaminti pilnas vitaminų salotas. Visiems susirinkusiems tai buvo įdomu ir skanu. Smulkiau žiūrėkite prisegtuke sveikas maistas arba mūsų facebook puslapyje.
 4. Informuojame, kad nuo spalio 1 d. užsiėmimai vyks 2 kartus į savaitę po 3 valandas (1 valanda – dailės užsiėmimas, 2 valandos – biserio arba dekupažo užsiėmimas), pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Antradieniais nuo 17 – 20 val., ketvirtadieniais nuo 14.30 val. iki 17.30 val.
 5. VISAGINO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 2015 METŲ SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PROJEKTAS „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas“ – „Sveikatos keliu“ projektas bus vykdomas nuo 2015 m. rugsėjo  15 d. Sveikos mitybos poveikio mūsų kasdieniame gyvenime suvokimas, 1 seminaras. Seminaras apie sveikos mitybos įgūdžių formavimą ir lavinimą maisto gamybos metu, grupiniai užsiėmimai. Sensorinės integracijos įgūdžių lavinimas maisto produktų pagalba, grupiniai ir individualūs užsiėmimas. Ergoterapijos taikymas neįgaliųjų žmonių integracijoje, formuojant taisyklingus elgesio ir judesių įpročius, bus individualūs užsiėmimai. Fizinis aktyvumas per treniruotes baseine bus skatinamas projekto metu.Dalyvių skaičius projekte – 42, iš jų 20 neįgalieji:
  • individualus užsiėmimai ergoterapija – 10 neįgaliųjų;
  • užsiėmimai baseine – 12 dalyvių;
  • seminarai apie sveiką mitybą  – 20 dalyvių.

   

  UŽSIĖMIMŲ VYKDYMO GRAFIKAS

  Data Užsiėmimai Atsakingas vykdytojas
  Nuo rugsėjo 15 d. iki lapkričio 31d. Ergoterapijos užsiėmimai – atliekama rankų mankštelė, smulkiosios motorikos lavinimas: konstrukciniai žaidimai, dėlionės, smulkių detalių dėliojimas į dėžutes – akcentuojant judesių tikslumą, akies – rankos koordinaciją, abiejų rankų tarpusavio koordinaciją Natalija Sokolovskaja

  Vilties g. 1

  Spalis – lapkritis Plaukimas baseine Pirmadieniais

  nuo 19 val. iki 20val.

  Draugystės g. 12

  Spalis Sveikos mitybos seminaras: ,,Sveikas maistas – kūnui vaistas“. Supažindinti  vaikus  ir tėvelius  su  maisto  produktų  įvairove, jų  naudingomis  savybėmis  ir  svarba žmogaus gyvenime. Marija Korkut

  Vilties g. 1

 6. Informuojame, kad vasaros laikotarpiui, nuo birželio 8 dienos užsiėmimai vyks 2 kartus į savaitę po 3 valandas (1 valanda – dailės užsiėmimas, 2 valandos – biserio arba dekupažo užsiėmimas).
 7. Kviečiame suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas pasitikrinti elektroniniu būdu. Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) kviečia pacientus, besinaudojančius elektronine bankininkyste, pasitikrinti jiems suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir išrašytų medikamentų apimtis, peržvelgti duomenų suvestinę apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidas (kainas) paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus.Ši suvestinė – tai naujovė. Iki šiol pacientai elektroninėje erdvėje galėjo matyti informaciją apie atskiras jiems suteiktas paslaugas, o duomenų suvestinę galėjo gauti tik gulėjusieji ligoninėje ar gydęsi medicininės reabilitacijos įstaigose, kai atvykdavo į teritorinę ligonių kasą. Plačiau – pranešime. 06-02 e. paslaugos
 8. Nemokamai peritonine dialize bus gydoma daugiau pacientų. Gera žinia inkstų nepakankamumu sergantiems pacientams: šiemet, lyginant su praėjusiais metais, net 20 proc. daugiau pacientų, sergančiųjų šia sunkia liga, nemokamai galės gauti jiems reikalingą gydymą peritoninės dializės tirpalais, nes jų nupirkta gerokai daugiau. Šie preparatai yra kompensuojami Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, todėl pacientams už juos mokėti nereikia. Plačiau prisegtuke. PS_peritonine dialize_2015-06-16_final
 9. Vaikams psichikos sveikatos specialisto pagalba teikiama nemokamai. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad vaikai nuo gimimo iki 18 metų yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl už gydymo įstaigoje jiems suteiktas psichikos sveikatos priežiūros specialistų paslaugas mokėti nereikia. Už tai sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Plačiau prisegtuke. PS 2015-06-22 vaiku psichikos sveikata_final
 10. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad dalinai sustabdyta ortopedijos technikos priemones gaminančios bendrovės „Ortopedijos paslaugų klinika“ veikla. Nuo šiol ši įmonė nebegali gaminti ir pacientams siūlyti visų rūšių kojų protezų, kurie sudarė didžiausią jos gaminamos produkcijos dalį.Tai reiškia, kad nuo šiol pacientai, kurie nori tokius gaminius gauti nemokamai, t. y. kompensuojamus Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis, turėtų būti budrūs ir nebesikreipti į šią įmonę. Jiems reikėtų rinktis kitą įmonę, kuri gamina analogiškus gaminius. Plačiau prisegtuke. PS_2015-06-25_OPT_veikla sustabdyta_final Ši informacija patalpinta ir VLK interneto svetainėje www.vlk.lt. Taip pat kviečiame apsilankyti VLK profilyje Facebook: https://www.facebook.com/vlk.lt
 11. Registruojami pirmieji apsilankymai pas dietologus. Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) papildė sutartis su šešiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ), pageidavusiomis ir galinčiomis teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto apmokamas dietologo paslaugas. Šias paslaugas pagal sutartį su Panevėžio TLK jau pradėjo teikti viešosios įstaigos Respublikinė Panevėžio ir Zarasų ligoninės, taip pat Vilniuje įsikūrusi Centro poliklinika, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos ir Klaipėdos universitetinė ligoninė. Pagal poreikį bus papildomos ir kitų ASPĮ, pageidausiančių teikti dietologo paslaugas, sutartys. Plačiau – pranešime. 05-29 dietologo paslauga
 12. Kvietimų protezuoti dantis – 200 daugiau nei pirmą ketvirtį. Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) antrąkart šiais metais išsiuntė kvietimus protezuoti dantis asmenims, laukiantiems eilėje ligonių kasų lėšomis apmokamo dantų protezavimo. Juos gavo 624 Panevėžio ir 350 Utenos apskričių gyventojų, t. y. maždaug 200 asmenų daugiau nei pirmąjį šių metų ketvirtį. Primename, kad nuo 2015 m. sausio 1d. vienam asmeniui suteiktoms dantų protezavimo paslaugoms apmokėti skiriama didesnė nei ankstesniais metais pinigų suma. Senatvės pensininkams, dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 372,74 Eur. Vaikams skirta galima didžiausia suma – 1146,90 Eur. Plačiau – pranešime. 05-15 Pakviesta protezuoti II ketv
 13. Dienos paslaugos – geras pasirinkimas. Lietuvoje sparčiai populiarėja gydymo įstaigose teikiamos dienos chirurgijos, dienos stacionaro ir ambulatorinės chirurgijos paslaugos. Tai patogu pacientams – nereikia dėl nesudėtingos operacijos ar procedūros gultis į ligoninę. Tuo tarpu gydymo įstaigos gali efektyviau organizuoti savo darbą ir aptarnauti daugiau pacientų. Tai – ekonomiškai efektyvios ir mediciniškai saugios paslaugos. Plačiau prisegtuke. Dienos paslaugos 2015-05-27 Ši informacija patalpinta ir VLK interneto svetainėje www.vlk.lt. Taip pat kviečiame apsilankyti VLK profilyje Facebook: https://www.facebook.com/vlk.lt
 14. tetuk
 15. Brangiosios, nepakartojamos, vienintelės, nuostabiosios Mamytės!

  Mieloji mama, tu buvai ir liksi Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu. Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi. Sugrįžti trokštame kur tu, Kur senas beržas, kur gimtinė, Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama širdy tavojoj meilė begalinė

 16. 2015 m. birželio 1 d. – 9 d. Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla kviečia Visagino savivaldybės vaikus ir jaunimą prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį: Integruota kūrybinė vasaros stovykla programa kvietimas
 17. Startavęs projektas „Parama neįgaliesiems“ – atveria kelius naujoms galimybėms! Neįgaliesiems vėl atsiveria galimybės dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje, atkurti prarastus gebėjimus bei įgūdžius, sustiprėti psichologiškai ir fiziškai, įgyti įdomią profesiją ir su specialistų pagalba realizuoti save profesinėje veikloje.* Turite nustatytą 0-45 proc. darbingumo lygį arba ketinate kreiptis dėl darbingumo lygio nustatymo?* Norite įgyti vieną iš 23 Valakupių reabilitacijos centre siūlomų patrauklių profesijų ir ją įgijus, dirbti savo svajonių darbą?* Norite dirbti, tačiau nerandate darbo arba nežinote, koks darbas Jums geriausiai tinka pagal Jūsų sveikatos būklę?Jei TAIP, tuomet kviečiame Jus dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje Valakupių reabilitacijos centre Vilniuje arba Kaune!Paslaugos teikiamos neįgaliesiems pritaikytoje aplinkoje, modernia įranga aprūpintose mokymo klasėse, šiuolaikiškai įrengtoje sporto salėje, baseine, o laisvalaikį gali praleisti gamtos apsuptyje. Programos dalyviams teikiamos maitinimo bei, esant poreikiui, apgyvendinimo paslaugos.Paslaugos teikiamos nemokamai. Programos dalyviams mokama stipendija.Mokymo programų sąrašą rasite http://www.reabilitacija.lt/lt/klientams/teikiamos-paslaugos/profesine-reabilitacija/profesinio-mokymo-programos/Video medžiagą apie profesinės reabilitacijos paslaugas Valakupių reabilitacijos centre, galite peržiūrėti http://tv.lrytas.lt/?id=14297804281427697280Kontaktai:Vilniuje: (8-5) 2477544 arba. mob. tel. 861855152 (kreiptis į Sigitą Šustickienę),Kaune (837) 241881 arba mob. tel. 861209937 (kreiptis į Vilmą Stankevičiūtę).Daugiau informacijos http://www.reabilitacija.lt, el. paštas: info@reabilitacija.lt. Skelbimas_del_prof_reabil_20150512 skelbimui informacineje lentoje   Skelbimas atviros durys2
 18. Kelionės į mūsų sostinę – Vilnių! Šių metų kovo 26 dieną ir balandžio 19 dieną „Visaginas tai mes“ komitetas organizavo keliones į Vilniaus Lietuvos nacionalinį Operos ir baleto teatro šiuolaikinio meno baletą „Karmen“ (dešimčiai žmonių) ir vaikų baletą „Pelenė“ (vienuolikai žmonių). Ankstų rytą „Visagino viltis“ vaikai su tėvais, Visagino paramos vaikui centro nariais ir Visagino šv. Panteleimono cerkvės sekmadieninės mokyklos auklėtiniais bei lydinčiaisiais (keturiasdešimt du žmonės) išvyko į Vilnių susitikti su pasaka. Baletas–pasaka „Pelenė“ – tai nuostabus aktorių pasirodymas, stebuklinga muzika, pasakiškos dekoracijos ir nuostabūs kostiumai. Kerinti teatro atmosfera abejingu nepaliko nei vieno, juolab kad daugelis iš mūsų buvo teatre pirmą kartą. Po teatro mūsų laukė dar viena netikėta ekskursija. Tamara Korikova mus palydėjo į Vilniaus stačiatikių vienuolyną prie šventos Dvasios cerkvės, kur sužinojome daug įdomaus iš šventųjų Antonijaus, Jono ir Eustachijaus gyvenimo. Taip mūsų kelionė buvo praturtinta įvairiais įspūdžiais.Esame dėkingi Tamarai Korikovai, Jevgenijui Šuklinui, Igoriui Davidiuk, Ivanui Chomenko, mūsų Bendrijos pirmininkei Tatjanai Pulenko ir Visagino savivaldybei už organizuotą kelionę ir suteiktą galimybę mūsų vaikams keliaujant po Lietuvą patirti naujų įspūdžių.
 19. NEĮGALIŲ ASMENŲ AUTOMOBILIŲ STATYMO KORTELĖ Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė – tai dokumentas, kuris suteikia teisę asmenims sustoti  (stovėti) neįgaliesiems skirtose vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti  (stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje jie tuo metu yra. Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė išduodama vadovaujantis neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašu. Teisę įsigyti kortelę turi:
  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijos amžiaus sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;
  • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

  darbingo amžiaus ar pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis) ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius. Neįgalių asmenų automobilių statymo korteles išduoda ir keičia NDNT teritoriniai skyriai. http://www.ndnt.lt/index.php?383792363

 20. Kovo 28 dieną 15.00 valandą kviečiame visus visus į “Visagino viltis“ adresu: Vilties g.1, Visagine, kartu švęsti Varduvininko dieną !!! Maloniai kviečiame ateiti ir su savimi atsinešti gerą nuotaiką 🙂 
 21.  http://www.visaginas.lt/index.php?-446048792 ORGANIZUOJAMAS NEĮGALIŲJŲ NUVEŽIMAS Į UTENĄ. Atsakingas asmuo – socialinė darbuotoja Loreta Grigaliūnienė. Registracija telefonais (8 386) 70 603 arba mob. 8 600 81 774
 22. Gerbiamieji nariai, svetainės lankytojai ir visi norintys padėti mūsų bendrijos vaikams, prašome Jus prisijungti prie mūsų ir pervęsti 2 % gyventojų pajamų mokesčio į Visagino vilties sąskaitą. Šiais metais forma yra ne tik supaprastinta bet ir sudaro galimybę skirti paramą iškarto iki 5 metų. Čia galima rasti pildymo formą. http://www.vmi.lt/cms/aprasymas/-/asset_publisher/xF4OPfY3oj9A/content/prasymu-pervesti-pajamu-mokescio-dali-vienetams-turintiems-teise-gauti-parama-ir-arba-politinems-partijoms-priemimas O štai čia mūsų bendrijos duomenys Forma FR0512 pavyzdys
 23. Kviečiame mokytis pildyti paraiškas http://www.visaginas.lt/index.php?-425964515
 24. Pranešimas dėl užsiėmimų būrelių veiklos atnaujinimo:
pirmadienis 17.30-18.30 Vilties g. 1 Dailės užsiėmimai
antradienis 16.30-18.30 Vilties g. 1 Karoliukų vėrimas ir/ar dekupažo būrelis
trečiadienis 17.30-18.30 Vilties g. 1 Dailės užsiemimai
ketvirtadienis 17.30-19.30 Vilties g. 1 Vilnos vėlimo, karoliukų vėrimas ar dekupažo būrelis

4. Negalima siųsti paciento į sanatoriją nepatikrinus, ar gydymas bus apmokėtas               Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistai pastebi: kalendoriniams metams einant į pabaigą, daugėja atvejų, kai gydymo įstaigos pacientus į medicininės reabilitacijos įstaigas siunčia nesulaukusios ligonių kasos patvirtinimo, kad reabilitacijos paslaugos bus apmokėtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Šią praktiką imta taikyti neatsižvelgiant, kad ligonių kasa, jei įstaiga išnaudojusi reabilitacijai skirtas lėšas, negali patvirtinti tokių paslaugų apmokėjimo. Problema savaitės viduryje aptarta su Panevėžio ir Utenos apskričių ligoninių vadovais.Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė teigia: problema ta, kad siunčiančioje gydymo įstaigoje, nė nepatikrinus informacinėje sistemoje, ar teritorinė ligonių kasa elektroniniu būdu patvirtino sutikimą apmokėti reabilitaciją, pasakoma pacientui, kad jis gali vykti į sanatoriją. Kai pacientas nuvyksta, paaiškėja, kad pažyma nepatvirtinta. Priežastis – įstaiga, siunčianti į reabilitaciją, išnaudojusi šiam tikslui skirtas PSDF biudžeto lėšas. Plačiau – pranešime žiniasklaidai. Išsamesnės informacijos teirautis tel. (8 45) 508761 (S. Paulauskienė).

5. Pagal Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programą prasideda baseino lankymas, trečiame mikrorajone: Pirmadieniais  nuo 19.00 iki 20.00 val.; ketvirtadieniais nuo 18.00 iki 19.00 val.

6. Kas yra „Socialinis taksi“? Tai sistema, kuri leidžia žmonėms su judėjimo negalia tapti mobilesniais ir savarankiškesniais planuojant savo kasdienines veiklas. Projekto tikslas – nevaržomas žmonių su negalia mobilumas dirbant, mokantis, bendraujant ir įsitraukiant į aktyvų socialinį ir kultūrinį visuomenės gyvenimą. Paslauga užtikrina efektyvų žmonių, turinčių judėjimo negalią kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas, o tinkamai pritaikyti automobiliai žmogui vežimėlyje kelionės metu leidžia jaustis saugiai ir patogiai. Socialinį taksi įgyvendina Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Plačiau: www.socialinistaksi.lt„Socialinio taksi“ MISIJA: Padidinti žmonių su judėjimo negalia Lietuvoje mobilumą ir pagerinti jų socialinį gyvenimą, kuriant nacionalinį mobilumo tinklą Lietuvoje. Socialinis taksi – unikali paslauga, kuri padeda užtikrinti judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (darbą, įvairias organizacijas, ligoninę, universitetą, kiną, teatrą, parduotuvę, susitikimą ir kt.). Tikimasi, kad nauja paslauga Vilniaus ir Klaipėdos miestuose laikui bėgant gerokai padidins negalią turinčių žmonių mobilumą. „Socialinis taksi“ suteiks galimybę nevaržomai judėti, lankytis įvairiose vietose už palankią kainą.Projekto įgyvendintojas ir vykdytojas – Nacionalinis socialinės integracijos institutas tiesiogiai dirba su plačiu ratu judėjimo negalią turinčiais žmonėmis, kurie visą laiką rodė didelę motyvaciją tokiam taksi atsirasti. Į „Socialinio taksi“ planavimą, įgyvendinimą ir vertinimą nuo pat projekto atsiradimo akimirkos aktyviai įtraukti ir patys judėjimo negalią turintys žmonės.Socialinis taksi nėra vien tik negalią turinčių žmonių vežimas, tačiau tai ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas ir palyda. Viskas, kas užtikrina negalią turinčio žmogaus savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo kitų žmonių, giminaičių. Didelis dėmesys projekte yra skiriamas paslaugos kokybei: automobilio vairuotojai (darbuotojai, savanoriai) apmokyti būtinosios pagalbos, bendravimo ir kitų svarbių įgūdžių. KVIETIMAS Konferencija Žmonių su negalia mobilumas 2020

Reklama
%d bloggers like this: